# تو

باور

تیغ جراحی در دستت ماهرانه می شکافی سینه ام را می تپد قلبم این بار در دستان تو شاید که باورش کنی این بار
/ 5 نظر / 4 بازدید