باور

تیغ جراحی در دستت

ماهرانه می شکافی سینه ام را

می تپد قلبم

این بار در دستان تو

شاید که باورش کنی این بار

/ 5 نظر / 18 بازدید
مهسا

یادمه که یک دکتر جراح قلب بهم میگفت که یادت باشه قلبت رو به دست هرکسی نسباری...

شیفته

[گل]

مـــیر حســ..ـین ، گــــرا...

شرحه شرحه کن مرا، بیرونم ریز،ولی هشدار درونم چیزهایی ست بدون اندیشه و توجه... ناله میکنند و فغان بر می آورند... پس تکه تکه ام کنید، تا آرام گیرم...