وای من

دارم می روم ... چند روز ... بدون تو

دارد می رود ... چند روز ... عطر تو از برم

دارد می کُشد ... لحظه به لحظه ... گام به گام ... دوری ات ؛ مرا

بدان که حبس است دنیا مرا بی تو

/ 2 نظر / 15 بازدید
شیفته

کاش به موقع خونده بودمش

سبز

http://sabzandish2.blogspot.com/ تشريف بياريد