حسن و عشق پاک را شرم حیا در کار نیست

                                                       پیش مردم شمع در بر می کشد پروانه را

/ 2 نظر / 15 بازدید
شیفته

[گل]