معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
پری وش | جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ | : بازدید

تیغ جراحی در دستت

ماهرانه می شکافی سینه ام را

می تپد قلبم

این بار در دستان تو

شاید که باورش کنی این بار