معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
پری وش | سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ | : بازدید

نیاز هایم کوچک شده اند...مانند من زیر رگبار خشونت تو...

نیاز هایم گاهی بزرگ می شوند...به مانند آرزوهایم...

نیاز هایم اما هر چه که باشند فراموش نمی شوند به مانند من در دستان تو