معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠::::آه که امشب دلم را چه شد
چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩::::رود
جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩::::باور
سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩::::نیاز من
سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩::::وای من
شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩::::شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩