معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
 
پری وش | چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ | : بازدیدرود با خود می برد اندوه

شب را

اما ای کاش

اندوه مرا هم می بردمن
 
 
پری وش | جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ | : بازدید

تیغ جراحی در دستت

ماهرانه می شکافی سینه ام را

می تپد قلبم

این بار در دستان تو

شاید که باورش کنی این بار 
 
پری وش | سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ | : بازدید

نیاز هایم کوچک شده اند...مانند من زیر رگبار خشونت تو...

نیاز هایم گاهی بزرگ می شوند...به مانند آرزوهایم...

نیاز هایم اما هر چه که باشند فراموش نمی شوند به مانند من در دستان تو

  
 
پری وش | سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩ | : بازدید

دارم می روم ... چند روز ... بدون تو

دارد می رود ... چند روز ... عطر تو از برم

دارد می کُشد ... لحظه به لحظه ... گام به گام ... دوری ات ؛ مرا

بدان که حبس است دنیا مرا بی تومن | تو | ما
 
 
 
پری وش | شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ | : بازدید   حسن و عشق پاک را شرم حیا در کار نیست

                                                       پیش مردم شمع در بر می کشد پروانه را